Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

W dniach 11-13 września 2020 roku w „Księżówce” odbył się po raz kolejny ogólnopolski zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Podczas zjazdu miały miejsce m.in. obrady Zarządu Głównego oraz Walne Zgromadzenie Delegatów, na których ustalony został program działania na nadchodzący 2021 rok.

Spotkanie Stowarzyszenia zostało zainicjowane przez panią dr Elżbietę Kortyczko, Prezesa Zarządu Głównego KSLP i organizatora Spotkania Integracyjnego. Słowo powitania zostało skierowane do uczestników również przez Ks. Lesława Mirka, dyrektora „Księżówki”, który zapoznał lekarzy z historią miejsca oraz pobytu św. Jana Pawła II w „Księżówce” i w Zakopanem w 1997 roku. Do dyspozycji gości przez cały pobyt był Apartament Papieski – pokój, w którym Ojciec Święty mieszkał w 1997 roku.

Program spotkania obejmował konferencje, codzienną Mszę świętą, modlitwę grupową oraz indywidualną w Kaplicy Papieskiej oraz czas wolny, podczas którego uczestnicy mogli skorzystać w pięknej pogody, aby odbyć wycieczki górskie.

Spotkanie Stowarzyszenia w piątek rozpoczęło się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz zawierzeniem całej polskiej służby zdrowia Bożemu Miłosierdziu i prowadzeniu. Następnie odprawiona została Msza święta pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, ks. prałata dr. Arkadiusza Zawistowskiego, z koncelebrą ks. dr. Michała Orlika oraz ks. dr. Konrada Wójcika, Duszpasterza Oddziału Radomskiego KSLP.

W sobotę Msza Święta została odprawiona o godz. 7.00. Następnie rozpoczęto Walne Zgromadzenie Delegatów. Zostały odczytane listy z przesłanym słowem dla lekarzy i błogosławieństwem abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego oraz abp. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego.

W niedzielę uczestnicy zjazdu wyruszyli pieszo za sztandarem Stowarzyszenia na Mszę św. do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Podczas spotkań w sali konferencyjnej miały miejsce ważne dla naszych lekarzy wydarzenia. W ramach punktu programu „Rola i zadania lekarza katolickiego” prof. Bogdan Chazan przedstawił treść mało znanego w Polsce przemówienia Ojca Św. Jana Pawła II do katolickich położników i ginekologów, które zostało wygłoszone w Rzymie w dniu 18 czerwca 2001 roku. Omówił następnie treść przysięgi lekarza katolickiego, która jest stosowana w organizacji katolickich lekarzy ginekologów – położników Mater Care International.

Odniesiono się do opublikowanej w 2014 roku Deklaracji Wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej, którą przygotowała dr Wanda Półtawska. Przeważały opinie, że deklaracja, pod którą podpisało się ponad 4 tysiące pracowników medycznych i studentów, która została upowszechniona również za granicą, jest dokumentem istotnym w perspektywie historycznej, odważnym gestem w obronie pracowników medycznych broniących prawa do wolności sumienia, ukazującym głęboki sens powołania lekarskiego, którego znaczenie wykracza poza nasze Stowarzyszenie. Tematem dyskusji była również sprawa zorganizowania w następnym roku ogólnopolskiego sympozjum na tematy bioetyczne.

Przed opuszczeniem domu rekolekcyjnego pani Prezes dr Elżbieta Kortyczko dokonała rezerwacji miejsc na przyszły rok.


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps