Święto Trzech Króli 2019

6 stycznia 2019 r. Mszę świętą w Kaplicy Papieskiej koncelebrowali: Dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Księżówka” oraz Ks. Stanisław Rabiej z Diecezji Opolskiej, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Ks. profesor wygłosił do wiernych homilię, w której wskazywał na przykład Trzech Mędrców szukających przepowiadanego Mesjasza – wyruszyli ze swych domów i podążali za blaskiem gwiazdy wskazującej kierunek wędrówki. Tak samo i my mamy w życiu chrześcijańskim przyjmować postawę czynną i podążać za Bogiem – nie czekać, aż On nas znajdzie, ale podążać. Słowo, które Bóg każdego dnia kieruje do nas podczas codziennej Mszy świętej (lub samodzielnego czytania Pisma Świętego) ma być dla nas światłem wskazującym odpowiedni kierunek. Mędrcy doszli do Betlejem kierowani światłem – my też mamy kierować się światłem Słowa, by wiedzieć, co w życiu jest właściwe.


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps