Laudato si – sesja rekolekcyjna w marcu

Zapraszamy na sesję rekolekcyjną w dniach 9-12.03.2020 r. dla kapłanów, osób świeckich i konsekrowanych pod hasłem „W trosce o wspólny DOM. Nasza odpowiedzialność za stworzony świat. Na kanwie Encykliki Papieża Franciszka LAUDATO SI”.

 „Wielkie bogactwo duchowości chrześcijańskiej, wypracowanej w ciągu dwudziestu wieków doświadczeń osobistych i społecznych, stanowi wspaniały wkład, jaki można wnieść w wysiłek odnowienia ludzkości. Chciałbym zaproponować chrześcijanom pewne wskazania duchowości ekologicznej wynikające z przekonań naszej wiary, bo to, czego uczy nas Ewangelia, ma wpływ na nasz sposób myślenia, odczuwania i życia. Chodzi nie tyle o mówienie o ideach, ile przede wszystkim o motywacje wypływające z duchowości (…)” (LAUDATO SI 216).

Ks. Stanisław Rabiej i profesor Joanna Pijanowska, biolog Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z doktorantami i studentami Uniwersytetu Warszawskiego, podczas sesji rekolekcyjnej poruszą trudny i budzący dziś kontrowersje temat ochrony środowiska i potrzeby zatroskania o wspólny DOM. Jesteśmy pierwszymi ludźmi, którym przyszło żyć w tak szybko zmieniającym się klimacie. I to na nas spoczywa odpowiedzialność za przyszłość planety.

Papież Franciszek w encyklice LAUDATO SI wskazuje na wiele aspektów, o których na co dzień nie myślimy – pitna woda, którą marnujemy; pożywienie tak często wyrzucane, nie tylko w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych, ale jakże często w naszych domowych kuchniach; powietrze, którym oddychamy; ziemia, która nas żywi… Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i dobra naturalne. Nasze codzienne działanie ma ogromny, nie uświadomiony przez nas, wpływ na codzienne życie ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych najuboższych. Przyszłość leży w rękach każdego z nas. Działanie przeciwko środowisku, to działanie przeciwko człowiekowi i przeciwko Bożym przykazaniom, zwłaszcza piątemu przykazaniu, które wyraźnie mówi: nie zabijaj.

Rekolekcje przeznaczone są dla osób świeckich, kapłanów i osób zakonnych. Będzie możliwość podzielenia się wiedzą, a w ramach pracy małych grup dobrymi praktykami realizowanymi dla ochrony środowiska pojmowanego jako nasz wspólny DOM.

Ks. prof. Stanisław Rabiej – kapłan Diecezji Opolskiej, profesor nauk teologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Opolskiego: teologii dogmatycznej, antropologii teologicznej, ekumenizmu, rekolekcjonista

Prof. Joanna Pijanowska – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Hydrobiologii UW, ekolog, członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Rozpoczęcie: poniedziałek, kolacją o godzinie 18:00. Zakończenie: czwartek, obiadem o godzinie 13:00.

Zapisy do dnia 8.03.2020 r.:
E-mail: recepcja@ksiezowka.zakopane.pl
Telefon: 18 20 151 33


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps