Rekolekcje ze św. Michałem

We wrześniu 2018 roku Ksiądz Dyrektor Lesław Mirek był uczestnikiem pielgrzymki Konferencji Episkopatu Polski do Gargano we Włoszech. Przywiózł z niej figurę św. Michała Archanioła, która 2 grudnia 2018 roku została uroczyście wprowadzona do Kaplicy Papieskiej w „Księżówce”.

Intornizacji dokonał Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. W uroczystościach wzięli udział Ks. Janusz Majda, Ekonom KEP, Ks. prof. Piotr Kroczek, Siostry pracujące w sekretariacie KEP oraz Ks. Bogusław Filipiak, dziekan dekanatu zakopiańskiego, kustosz Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Służbę liturgiczną pełnili Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Czytania czytali i posługiwali Pan Aleksander Patycki i Pan Jerzy Bielawa.

Figura Archanioła postawiona została przed Mszą świętą przy drzwiach wejściowych do kaplicy, aby wierni mogli podejść do figury, dotknąć pozdrawiając Archanioła. Następnie w uroczystej procesji figura została wniesiona do kaplicy i ustawiona pod obrazem Jezusa Miłosiernego.

W homilii Ks. prof. Kroczek przypomniał wiernym jak ważny jest w życiu chrześcijańskim kult Michała Archanioła i zwrócił uwagę, że otaczając go czcią należy pamiętać, że centrum wiary chrześcijańskiej jest Chrystus i do Niego wszystko się odnosi.

Pod koniec Mszy świętej Ks. dziekan Filipiak powiedział świadectwo o wielkich dziełach, jakie za wstawiennictwem św. Michała dokonały się już w Zakopanem. Kult św. Archanioła w Sanktuarium i na Podhalu od kilku już lat prężnie się rozwija. Powiększa się też nieustannie liczba osób przystępujących do Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła.

Obecność figury w „Księżówce” jest inicjatywą Księdza Dyrektora Lesława Mirka, który od ponad roku utrzymuje tradycję cotygodniowej modlitwy do św. Michała Archanioła odmawianej z wiernymi po Mszy świętej niedzielnej o godzinie 10:00. Jest też owocem rekolekcji o tematyce anielskiej, które miały miejsce w maju 2018 roku, a wygłoszone zostały przez michalitę z miejsca Piastowego, Ks. Piotra Prusakiewicza, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg!”.


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps