Rekolekcje kapelanów wojskowych

W dniach 21-24 września 2020 roku w „Księżówce” odbyły się rekolekcje dla kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W rekolekcjach wzięło udział ponad stu kapelanów oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek.

Rekolekcje prowadził ks. dr Marek Gilski z Krakowa.

Kapelani wojskowi odbywają co roku we wrześniu swoje rekolekcje właśnie w „Księżówce”. Rekolekcje kończą się odprawą, na której w obecności Księdza Biskupa poruszane są ważne dla nich kwestie związane z codzienną pracą kapelana wojskowego.


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps