Nowe miejsce modlitwy w Księżówce

W niedzielę 13 września 2020 roku, miało miejsce w Księżówce uroczyste poświęcenie tabernakulum umieszczonego w dotychczasowym oratorium oraz wniesienie Najświętszego Sakramentu.

Oratorium zostało przemianowane na kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Rodziny. Poświęcenia dokonał, na prośbę ks. dyrektora Lesława Mirka, biskup Artur Miziński, sekretarz generalny KEP i gospodarz Księżówki z ramienia Episkopatu.

Od początku roku 2020 trwają w Księżówce prace remontowe oraz prace przy termomodernizacji obiektu. W ramach prac remontowych odnowione zostało pomieszczenie służące dotychczas jako oratorium. Wymieniona i wzmocniona została podłoga, wyczyszczony drewniany sufit, założone nowe oświetlenie i nagłośnienie. W centralnym miejscu umieszczone zostało tabernakulum. Nad tabernakulum zawieszona pozostała reprodukcja obrazu przedstawiającego Najświętszą Rodzinę, na przeciwnej ścianie obraz przedstawiający Jana Pawła II autorstwa Stanisława Lenara, artysty, który wykonał stacje drogi krzyżowej znajdujące się w ogrodzie Księżówki. Pan Stanisław ofiarował obraz swego autorstwa do Księżówki, do której wraz z małżonką od wielu lat przybywają co roku na wypoczynek.

W słowie wstępnym ks. dyrektor Lesław Mirek, prosząc o akt poświęcenia tabernakulum i umieszczenia w nim Najświętszego Sakramentu zaznaczył, że zmiany dokonane zostały na prośbę kapłanów przyjeżdżających do Księżówki. „Kapłani domagali się jeszcze jednego miejsca z obecnością Najświętszego Sakramentu – mówił Ksiądz Dyrektor – by mogli tam modlić się i adorować Pana Jezusa”. Ksiądz dyrektor podziękował również za obecność przedstawicielom firm wykonujących prace remontowe i dociepleniowe, słowa podziękowania i zapewnienie o modlitwie we Mszy świętej skierował również pod adresem pracowników NFOŚiGW, sekretariatu KEP i wszystkich, którzy różnymi drogami wspierają prace w Księżówce.

Poświęcenie poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego. Eucharystię koncelebrowali również ks. Tomasz z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. Wiesław z diecezji tarnowskiej i ks. Piotr Kroczek z archidiecezji krakowskiej, który wygłosił homilię.

W homilii ks. Piotr starał się wyjaśnić zebranym wiernym, dlaczego kapłani tak bardzo chcieli, aby w kolejnym miejscu modlitwy w ich domu znajdował się Najświętszy Sakrament. Wyjaśniając, odniósł się do wydarzeń zawartych w Starym Testamencie. W języku hebrajskim słowa tego używano na oznaczenie szczególnego miejsca zamieszkania Boga, Jego przebywania wśród ludu. Bóg sam wybrał sobie to miejsce, więcej – to z inicjatywy Boga takie miejsce pojawiło się na świecie. Pierwszy dokładny opis takiego miejsca mamy u Mojżesza, który na górze Horeb otrzymał od samego Boga dokładne instrukcje, jak ma wyglądać namiot, w którym Bóg będzie przebywał. „I dopiero, gdy Bóg zamieszkał w tym namiocie, w tym tabernakulum, dopiero wtedy świat stał się kompletny – mówił ks. Piotr – Bo zamieszkał w nim Bóg. Dlatego za każdym razem, gdy uczestniczymy w konsekracji kościoła, w poświęceniu kaplicy czy tabernakulum możemy powiedzieć, że dopełnia się dzieło stworzenia, bo Bóg znajduje swoje miejsce na ziemi”. Ks. Piotr zauważył, że dzieło stworzenia zostało zamknięte właśnie w momencie, kiedy Stwórca zamieszkał w namiocie spotkania. Do dziś ta żywa obecność Boga wśród nas jest wielką tajemnicą. „Przez tabernakulum unaocznia się stała obecność Boga wśród nas. Bóg tego chce. My tego chcemy. Bóg chce mieć swoje miejsce na ziemi i chce mieszkać tu, w Księżówce. Powiedział to przez głos swoich kapłanów, przez głos ich pragnienia. Ta kaplica i to kolejne w tym domu tabernakulum ma to pragnienie, ten głód obecności Boga, zaspokoić”. Ks. Piotr kończąc homilię podkreślił, że tabernakulum to wielka tajemnica miłości Boga do nas, ludzi. Pomimo naszych grzechów „On z nas nie zrezygnował, ciągle nas kocha, Jemu na nas zależy”.

Po Mszy świętej Ksiądz Biskup Miziński w procesji wniósł do nowej kaplicy Najświętszy Sakrament, a Ksiądz Dyrektor zapalił wieczną lampkę. Nowa kaplica jest otwarta całą dobę, a obecny w niej Pan Bóg czeka na wszystkich goszczących w Księżówce.


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps