Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i Tydzień Biblijny upłyną pod hasłem fragmentu z Listu św. Piotra: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12).Tydzień Biblijny poświęcony w szczególny sposób osobistemu codziennemu czytaniu Pisma Świętego, trwał będzie do 11 maja.

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (…) Wszystkim tym, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 14; 12)

„Księżówka” włączyła się w to wielkie dzieło. W niedzielę rozpoczynającą Tydzień Biblijny, 5 maja, wspólnie czytaliśmy Ewangelię św. Jana. Od godziny 9:30 do rozpoczęcia Mszy świętej fragmenty Ewangelii odczytali: dyrektor ks. Lesław Mirek, Paweł Augustyn, Antoni Pędziwiatr, Adam Fagociński, Róża Karska, Andrzej Karski. Po Mszy świętej uczestnicy Eucharystii mogli zabrać ze sobą do domu sigla z Ewangelii św. Jana.

Zachęcamy do codziennego czytania Pisma Świętego przez cały rok.

„To Ja jestem, nie bójcie się (…) Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał (…) Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 20; 29; 35).


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps