Zapraszamy na duchowy wypoczynek w bezpiecznych warunkach już teraz,
w klimacie tatrzańskiej przyrody, z domową kuchnią!
Przyjmujemy rezerwacje na wakacje i zapisy na rekolekcje kapłańskie 2020.

Polecamy tygodnik „Idziemy” w wersji elektronicznej

W czasie epidemii, żeby nie narażać czytelników „Idziemy” i nie zmuszać proboszczów do nadludzkiego wysiłku kolportażu prasy przy braku wiernych w kościołach, czasopismo przeszło tylko na wydanie elektroniczne.

14.04.2020

Rekolekcje dla gospodyń parafialnych 2020

Rekolekcje w 2020 roku ze św. Hildegardą z Bingen – termin: 2-5.03.2020. Rekolekcje prowadzi: ks. Lesław Mirek, dyrektor Księżówki, zajęcia praktyczne prowadzi: Tadeusz Gubała, szef kuchni Księżówki.

7.01.2020

Laudato si – sesja rekolekcyjna w marcu

Zapraszamy na sesję rekolekcyjną w dniach 9-12.03.2020 r. dla kapłanów, osób świeckich i konsekrowanych pod hasłem „W trosce o wspólny DOM. Nasza odpowiedzialność za stworzony świat. Na kanwie Encykliki Papieża Franciszka LAUDATO SI”.

7.01.2020

Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i Tydzień Biblijny upłyną pod hasłem fragmentu z Listu św. Piotra: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12).Tydzień Biblijny poświęcony w szczególny sposób osobistemu codziennemu czytaniu Pisma Świętego, trwał będzie do 11 maja.

8.05.2019

Rekolekcje dla dorosłych z Maryją

W terminie 24-26.05.2019 r. zapraszamy na rekolekcje dla dorosłych „Matka Boża i Jej rola w życiu chrześcijanina”. Rekolekcje prowadzi Ks. Piotr Kabulski – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, duszpasterz, rekolekcjonista, kaznodzieja, spowiednik.

8.05.2019
Więcej aktualności »


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps